Consultancy ondersteuning

Industriële veiligheid

Ondersteuning op het gebied van Health, Safety & Emergency response (industrie)

Met behulp van gestandaardiseerde processen en diensten ondersteunt RelyOn Nutec Fire Academy hoog- en laagdrempelinrichtingen bij het creëren van een veilige omgeving voor mens en milieu.
Onze processen/ diensten zijn:

 1. (gap) Analyses in overeenstemming met de wetgeving en / of richtlijnen van het bedrijf
  (FE. RelyOn Nutec Standards, BRZO, RRZO, PBZO, PGS 15, PGS 29, NFPA)
 2. Training
  1. Vakbekwaam worden
  2. Vakbekwaam blijven
 3. Emergency Response Planning
  1. Inzetplannen
  2. Business Resilience plans
  3. Business Continuity plans
 4. Dimensionering HSE & noodorganisatie
  1. Scenarioanalyse
  2. Effectmodellering
  3. Organisatieadvies
 5. Veiligheidskundige ondersteuning
  1. Opstellen VGWM plan;
  2. Taak Risico Analyses (TRA);
  3. Opstellen RI&E;
  4. Ongevals-analyse / incidenten onderzoek;
  5. VCA certificering
  6. Veiligheidstoezicht / Veiligheidsinstructies o.a tijdens turnarounds


Veiligheidskundige ondersteuning (MVK/HVK)

Heeft u behoefte aan tijdelijke Veiligheidskundige ondersteuning binnen uw organisatie? RelyOn Nutec Fire Academy heeft vanuit de vraag van onze opdrachtgevers haar dienstenpakket uitgebreid en kan u ontzorgen middels inzet van Middelbaar en Hogere Veiligheidskundigen op zowel beleidsmatig als operationeel nivo. In de voorbereidende als uitvoerende fase kunt u gebruik maken van hun kennis en ervaring om risico’s te benoemen en te beoordelen, verbeteringen te adviseren en te implementeren. Toezicht houden en eventuele correcties uitvoeren op de uitvoering van regels en voorschriften behoort ook tot het takenpakket.

Doelgroep en doel

HSE afdelingen bij chemie, petrochemie, raffinaderijen, energy, staal, tankopslagbedrijven

Inhoud (o.a):

 • opstellen VGWM plan;
 • Taak Risico Analyses (TRA);
 • opstellen bedrijfsnoodplan;
 • opstellen RI&E;
 • Ongevals-analyse / incidenten onderzoek;
 • VCA certificering
 • Veiligheidstoezicht / Veiligheidsinstructies o.a tijdens turnarounds

Duur
De werkzaamheden worden verricht op projectbasis

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com.