Opleiding tot oefenleider

Trainen, opleiden en oefenen is al lang niet meer een zaak van kennis en ervaring alleen. Er wordt steeds meer gevraagd in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een oefening/training. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Oefenleider. Betrokkenheid, veilige leeromgeving, resultaatgericht, gezamenlijke verantwoordelijkheid, competentiegericht en het leveren van maatwerk zijn begrippen die passen bij de hedendaagse opleiding- en oefenomgeving.

Van de oefenleider wordt verwacht dat hij/zij met passie en gedrevenheid oefeningen bedenkt, voorbereid, uitvoert en evalueert, en daarmee de betrokkenen in beweging kan zetten en brengen tot het maximaal bereikbare. Een oefenleider zet mensen in beweging, creƫert ervaringen en zorgt ervoor dat leerdoelen behaald worden. Het vak dat je kunt leren en waarin een eigen stijl ontwikkeld kan worden.

Tijdens de training maken we gebruik van nieuwe, interactieve trainingsmethodes, multimedia en creatieve werkvormen. Centraal staat het zoeken naar inspiratie, motivatie, betrokkenheid en verdieping.

Inhoud
Het programma bestaat uit de volgende modulen:

 • Theorie
  • Achtergronden Organisatie, taken en bevoegdheden oefenleider;
  • Inhoud Herziene Leidraad Oefenen;
  • Veiligheid (ARBO) en verantwoordelijkheden;
  • Begrip draaiboeken;
  • Briefing, nabespreken en evaluatie.
  • Inhoud sociale vaardigheden.
  • Observeren;
  • Feedback geven;
  • Communicatie verbaal / non verbaal;
  • Houden van een briefing;
  • Houden/leiden van een nabespreking.
 • Praktijk
  • Gemaakte huiswerkopdrachten worden als basis gebruikt.
  • Houden van een briefing d.m.v. rollenspel;
  • Houden van een nabespreking d.m.v. rollenspel;
  • 1 cursist zal een draaiboek als voorbeeld toets voorbereiden t.b.v. overige cursisten.

In het praktijkgedeelte wordt ook ingegaan op didactische vaardigheden en de nieuwe manier van lesgeven, van instructeur naar coach. De trainer coach leert inzicht te krijgen om in korte tijd te analyseren welke kwaliteiten en verbeterpunten bij de cursist haalbaar zijn.

Duur
10 dagdelen

Certificering
De opleiding wordt afgesloten door een eindtoets:

 • Cursist bereidt draaiboeken en overige documenten voor (cursustijd);
 • Toetsing in eigen korps;
 • Wordt afgenomen door externe instructeur.

Na het met voldoende afronden van deze cursus reikt RelyOn Nutec Fire Academy een certificaat van deelname uit.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com.