Videofeedbacktraining

In samenwerking met Dumol Safety & Training

Doelgroep
Bevelvoerders en Officieren van Dienst Brandweer

Doelstelling
Van Bevelvoerders en Officieren van Dienst wordt verwacht dat zij onder alle omstandigheden optimaal presteren. Of het nu gaat om het managen van het incident, het aansturen van mensen, de samenwerking met veiligheidspartners of de omgang met omstanders. Het uitvoeren van deze functies vraagt om een groot aantal competenties en vakinhoudelijke kennis. Een zeer effectief middel om deze competenties en vakinhoudelijke kennis individueel te ontwikkelen is de videofeedbacktraining.

Videofeedbacktraining
“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”. Als de deelnemer daadwerkelijk zijn houding en gedragspatronen terug ziet en bespreekt met een coach, dan zal hij deze eenvoudiger kunnen verbeteren dan dat een derde hem hierop wijst.

Tijdens de videofeedback training wordt de inzet van de deelnemer in beeld gebracht door een cameraman. Deze videobeelden worden door de coach gebruikt om de deelnemer daadwerkelijk inzicht te geven in zijn handelen (zelfreflectie). De coaching is er niet op gericht om de deelnemer te sturen maar te begeleiden in dit proces.

Iedere deelnemer ontvangt een ingevulde waarnemingslijst en de video registratie van de inzet op een USB- stick. De inzet kan dan op ieder moment in alle rust nog een keer teruggekeken worden zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van de kracht van herhaling en je zelfinzicht zal versterken.
Deze videoregistratie blijft alleen in het bezit van de deelnemer en wordt niet zonder toestemming verspreid, zodat een veilige leeromgeving geborgd is.

Trainen van inhoudelijke componenten en competenties

 • Trainen van Kerntaken Bevelvoerder:
  IBGS, Brand, HV en WO
 • Inzicht krijgen in en trainen van competenties:
  • Competenties bevelvoerder:
   • Groepsgericht leiderschap
   • Coachend leiderschap
   • Empathisch vermogen/ sensitiviteit
   • Plannen en organiseren
   • Delegeren en controleren
   • Management identificatie
   • Effectief strijdend vermogen
   • Probleemoplossend vermogen
   • Doceren en instrueren
   • Besluitvorming
   • Leiderschap
   • Aandachtspreiding
   • Stressbestendigheid

Effectieve methodiek
Om goed te kunnen leren dient zowel de linkerhersenhelft (taal- of analytische kant) áls de rechterhersenhelft (beeld- of creatieve kant) optimaal gebruikt te worden en samen te werken. De videofeedbacktraining optimaliseert deze samenwerking en staat garant voor betere leerresultaten.

De methodiek van de videofeedbacktraining verbindt gedrag en inhoud met beeld op een logische, natuurlijke en aansprekende wijze die voor iedere deelnemer zeer verhelderend en inzichtelijk werkt. De combinatie van gedrag en inhoud met beeld, maakt leren en oefenen gemakkelijk, effectief en aantrekkelijk.

Mensen leren vooral door dingen zelf te ervaren. Zoals Confucius al zei:
Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken!

Referenties / quotes
Enkele ervaringen / quotes van de deelnemers die reeds de training hebben gevolgd:
“Er wordt je daadwerkelijk een spiegel voorgehouden”
“Ik was me er nooit zo bewust van mijn verbeterpunten totdat ik het zelf zag.”
“Inzicht in mijn handelen heeft geleid tot verandering in mijn rol als leidinggevende”

Duur training
Minimaal 1 dagdeel (maximaal 3 deelnemers per dagdeel). Maximaal 6 praktijkinzetten per dag.

Locatie
RelyOn Nutec Fire Academy Maasvlakte of klantlocatie

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com