Ontwikkeling van een beter Incident Management-systeem

Ministerie van olie en gas

Article.ScrollDownToReadMore

24-9-2019 18:08:21

Case - Ontwikkeling van een beter Incident Management Systeem

Ministerie van olie en gas, Na vele jaren van Iraanse sancties realiseerde de overheid zich dat ze waren achtergebleven met betrekking tot de kennis van incidentbestrijding

Het land heeft een aantal zeer ernstige incidenten meegemaakt, die miljoenen dollars hebben gekost. Een totale vernietiging van een nafta-opslagtank en een ernstige verstoring van de productie van een aantal productie-installaties.

Oplossing

 • 12 incident management systeem trainingen voor CEO's en senior management van verschillende bedrijven, uitgevoerd door de RelyOn Nutec Fire Academy in  Nederland
 • 6 trainingen voor brandweercommandanten van verschillende bedrijven op het oefencentrum van RelyOn Nutec Fire Academy
 • Manschappen- en bevelvoerderstrainingen uitgevoerd op locatie in Iran
 • Beoordeling van de noodorganisatiestructuur
 • Spiegeling van de lokale noodorganiatie aan de Europese methode 
 • Controle van de brandbestrijdings middelen 

Resultaten / Voordelen

 • Een efficiëntere commandostructuur
 • Verbeterde samenwerking tussen het interne commando en het commando vanuit de economische zones
 • Verbeterde kennis en vaardigheden van de hulpverleningsorganisatie 
 • Actuele analyse van de status van de brandbestrijdingssystemen
 • Inzicht in het bouwen van een betere organisatie op basis van de geloofwaardige incident scenario's