Safety, Health, Environment & Quality (SHE&Q) beleid

RelyOn Nutec Fire Academy hanteert het Safety, Health, Environment & Quality beleid (SHE&Q). De directie van RelyOn Nutec Fire Academy is toegewijd om veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit te integreren in de bedrijfsvoering.

De doelstellingen van de SHE&Q beleidsverklaring zijn:

 • het risico voor cursisten, werknemers en bezoekers op een acceptabel niveau te houden, dat voldoet aan de Nederlandse Arbo Wet en de bedrijfsstandaard, met als resultaat het minimaliseren van risico‚Äôs om ongevallen te voorkomen
 • het milieu te beschermen volgens de Nederlandse milieuregelgeving en de aanbevelingen van lokale milieudiensten
 • het continu verbeteren van onze organisatie om de klanttevredenheid te vergroten, in lijn met internationale en nationale branche standaarden.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn er verschillende voorwaarden opgesteld:

 • evaluatierapportage van cursisten
 • incidentrapportage en -onderzoek om herhaling te voorkomen
 • audits, inspecties, bijeenkomsten, klanttevredenheidonderzoek, observaties en het aanmoedigen van goed gedrag
 • implementatie van een opleidingsplan voor alle medewerkers;
 • informatievoorziening naar alle medewerkers en derden in SHE&Q gerelateerde zaken indien van toepassing.

De directie van RelyOn Nutec Fire Academy ziet erop toe dat tijdens alle activiteiten de volgende regels worden toegepast:

 • iedereen heeft zijn / haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het SHE&Q beleid
 • iedereen is verplicht om het werk te onderbreken of te staken als dit niet gedaan kan worden op een SHE&Q verantwoorde wijze
 • iedereen heeft de plicht om gevaarlijke situaties en afwijkingen te rapporteren aan de daarvoor verantwoordelijke personen.