Verbeteren van paraatheid bij noodgevallen

Olieraffinaderij in Zuid-Afrika

Article.ScrollDownToReadMore

24-9-2019 00:00:00

Case - Verbeteren van paraatheid bij noodgevallen

Olieraffinaderij in Zuid-Afrika

Na een groot uitbreidingsproject besefte het management dat hun noodorganisatie niet was aangepast aan de nieuwe situatie met betrekking tot de bestrijding van incidenten en de meest geloofwaardige incident scenario's.

Oplossing

  • Het verzorgen van een Incident Command System Training voor het senior management op de locaties van de klant
  • Crisismanagement training voor het CEO-team
  • Het trainen van de incidentcoördinatoren op het trainingcentrum van RelyOn Nutec Fire Academy in Nederland
  • Het training van de manschappen en bevelvoerders op de locatie van de klant
  • Het uitvoeren van een brandveiligheidsaudit op de raffinaderij
  • Herziening van de noodoproepstructuur

Resultaat / Voordelen

  • Efficiëntere ICS-structuur
  • Efficiëntere crisisbeheersingsstructuur
  • Verbeterde kennis en vaardigheden van de responsteams
  • Actuele analyse van de geloofwaardige scenario's