Verbetering LNG incidentenbestrijdings tactieken

Een gemeentelijke brandweer was betrokken bij een incident met LNG (Liquefied Natural Gas).

Article.ScrollDownToReadMore

24-9-2019 18:00:41

Verbetering LNG incidentenbestrijdings tactieken

Een gemeentelijke brandweer was betrokken bij een incident met LNG (Liquefied Natural Gas).

Tijdens de evaluatie van een incident  erkende de brandweerorganisatie dat de hulpverleners niet voldoende waren voorbereid op LNG-gerelateerde incidenten.

Oplossing

  • LNG-incidentscenario's en -strategieën
  • Noodplannen voor LNG-incidenten
  • Een emergency response training met echte LNG-branden werden uitgevoerd op het oefencentrum van de RelyOn Nutec Fire Academy

Resultaten/voordelen

  • Verbeterde kennis en vaardigheden voor de brandweerorganisatie met betrekking tot LNG-gerelateerde incidenten
  • Actuele LNG-calamiteitenplannen voor de brandweerorganisatie