Crisismanagement case

Chemische plant Midden-Oosten

Article.ScrollDownToReadMore

16-10-2020 00:00:00

Case Crisismanagement

Chemische plant Midden-Oosten

In navolging van een 5-daagse training Incident- en Crisismanagement vond de  CEO dat de noodorganisatie van het bedrijf door een derde partij moest worden beoordeeld. Hiermee kon tevens worden vast gesteld of de noodorganisatie voorbereid is om met een incident of onvoorziene crisis om te gaan.  

Oplossing

  • Herziening van het bestaande emergency response plan.
  • Het maken een gap-analyse als onderdeel van een voorlopig rapport voorafgaand aan het bezoek aan de betreffende locatie.
  • Locatiebezoek om personeel, personeel en systemen te beoordelen.
  • Aanbieden van een eindrapport met bevindingen en aanbevelingen.
  • Opstellen van een trainingsprogramma om het vermogen van de organisatie om met crises om te gaan te verbeteren.

Resultaat / voordelen

  • Betere bewustwording over de meest voorkomende scenario's.
  • Een verbeterde emergency response structuur met gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden om de onderlinge uitwisselbaarheid tussen diensten te verbeteren.
  • Verbeterde competenties voor de incident- en crisismanagers.
  • Verbeterde verantwoording en risicobeheersing van mogelijke gevaren voor en tijdens een incident.