Applicatiecursus brandwacht 2e klasse bedrijfsbrandweer

Deze nieuwe leergang Bevelvoerder bedrijfsbrandweer is bedoeld voor medewerkers binnen uw bedrijfsbrandweer/noodorganisatie die in aanmerking komen voor de functie van Bevelvoerder. In sommige gevallen heeft u echter een aanvullende opleiding nodig die RelyOn Nutec Fire Academy voor u kan verzorgen.

Wist u dat de instroomeis voor de leergang Bevelvoerder bedrijfsbrandweer het diploma van de leergang Bedrijfsbrandweer manschap is? Het is goed mogelijk dat dit aan u voorbij is gegaan. En juist omdat niet iedereen al in het bezit van dit vrij nieuwe diploma is, organiseert RelyOn Nutec Fire Academy op een aantal aanvullende opleidingen om toch aan deze, door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gestelde, instroomeis te kunnen voldoen.

Doelgroep en doel
De personen die de functie van Manschap binnen de bedrijfsbrandweer uitvoeren en momenteel in het bezit zijn van een rijksdiploma brandwacht 2e klasse. Het doel is het behalen van het rijksdiploma Bedrijfsbrandweer Manschap en daarmee voldoen aan de instroomeis voor de leergang Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder.

Inhoud

  • Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
  • Bijscholing binnenbrandbestrijding
  • Industriële brandbestrijding

Duur
De totale duur van de opleiding is 15 dagen, waarvan 13 opleidings- en 2 examendagen.

Certificering
De opleiding Bedrijfsbrandweer Manschap wordt afgesloten met twee theorie- en 2 praktijkexamens. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer een Rijksdiploma van het IFV.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com.