Leergang Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

RelyOn Nutec Fire Academy heeft eind 2013 de eerste pilot leergang bedrijfsbrandweer bevelvoerder georganiseerd. Na evaluaties en bijeenkomsten met Stichting Cabo, Deltalinqs, VNCI, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is er groen licht gegeven voor het organiseren van de theorie- en het praktijkexamen voor de leergang Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder. Dit betekent dat RelyOn Nutec vanaf heden zowel de opleiding én de bijbehorende officiële IFV-examens voor u kan organiseren!

Doelgroep
Deelnemers aan de leergang Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder dienen in het bezit te zijn van het diploma Bedrijfsbrandweer Manschap. Tevens moeten zij medisch goedgekeurd zijn voor het dragen van ademlucht.

Doelstellingen
De bedrijfsbrandweer bevelvoerder geeft leiding aan de bemensing van een autospuit of gelijkwaardig voertuig en de bemensing van een bijzonder voertuig dat aan zijn autospuit of gelijkwaardig voertuig is gekoppeld. De bedrijfsbrandweer bevelvoerder voert taken uit in het kader van de bestrijding van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De bedrijfsbrandweer bevelvoerder maakt gebruik van de uitrusting die hem daarvoor ter beschikking staat.

Duur
30 dagen (verdeeld in 2 blokken van 2 weken en 2 blokken van 1 week).
Uiteraard is het voor besloten groepen ook mogelijk om de opleiding modulair op te bouwen en eventuele tussenweken in te bouwen.

Certificering

De examens voor de leergang Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder worden afgenomen door het IFV en het diploma wordt verstrekt nadat: 

  • De toetskaart volledig is afgetekend;
  • De geslotenvragentoetsen (3x) met een voldoende zijn afgesloten;
  • De praktijksimulatie Industriële brandbestrijding (een brandscenario in combinatie met een scenario Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen) met een voldoende is afgesloten.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com