First Responder

Specifiek voor bedrijven waarvoor een BHV-organisatie niet afdoende is, maar die volgens Artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) niet verplicht zijn tot het hebben van een bedrijfsbrandweer biedt RelyOn Nutec Fire Academy een oplossing voor een goed opgeleide en bekwame noodorganisatie: First Responders.

De opleiding First Responder wordt aangeboden in de vorm van een maatwerkprogramma dat kan worden samengesteld uit verschillende modules. Afhankelijk van de werkzaamheden en risico's binnen uw bedrijf worden de First Responders getraind om, in afwachting van professionele hulpdiensten, in te grijpen bij incidenten op de werkvloer.

Doelgroep en doel
Bedrijfsbrandweren / bedrijfsnoodorganisaties. Deelnemers aan de opleiding First Responder zijn na afloop in staat om reddings- en stabilisatieacties uit te voeren en hulpdiensten constructief te ondersteunen met hun kennis van de omgeving en bedrijfsspecifieke risico's.

Inhoud
Het standaard opleidingsprogramma van de First Responder bestaat uit minimaal 2 dagen waarin de vereiste basiskennis van een First Responder aan bod komt. Het opleidingsprogramma is verder aan te vullen met minimaal 1 keuzemodule. De laatste dag van de opleiding wordt afgesloten met een theoretische kennistoets en een proeve van bekwaamheid, waarin de deelnemer aantoont de verworven competenties te beheersen en in staat is deze uit te voeren.

Basis- en keuzemodule(s)

  • Opleidingsprogramma - basis/algemeen
  • Keuze module A Adembescherming
  • Keuze module B Levensreddend handelen
  • Keuze module C Vaste stoffen
  • Keuze module D Gevaarlijke stoffen
  • Keuze module E Chemiepak drager
  • Keuze module F Scenario’s basis
  • Keuze module G Scenario’s aanvullend
  • Keuze module H Werken en redden op hoogte en/of in besloten ruimten
  • Examendag Theorietoets en proeve van bekwaamheid

Duur
De duur van de opleiding First Responder is afhankelijk van het programma.

Certificeringen
Het opleidingsprogramma wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Wanneer deze met voldoende resultaat wordt afgelegd, krijgt de deelnemer het RelyOn Nutec Fire Academy certificaat First Responder overhandigd. Indien gewenst of vereist kan de opleiding worden afgesloten met een NIBHV of JOIFF certificering.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com