Gaspakdrager

De opleiding Gaspakdrager is een keuzemodule voor een Manschap A die als specialist in de functie van gaspakdrager dient op te treden. Na het volgen van deze module is de deelnemer in staat werkzaamheden te verrichten op het gebied van ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen.

Opleidingseisen
De deelnemer dient in het bezit te zijn van het diploma Manschap A of een opleiding gelijkgesteld aan Manschap A.

Doelstellingen
De gaspakdrager maakt op juiste en doeltreffende wijze gebruik van de door de inzetleider (op advies van OVD/AGS) geselecteerde beschermingsmiddelen en controleert deze. Hij voert, op veilige wijze en volgens vaste procedures, een verkenning uit met een collega gaspakdrager. Hij kan op een correcte manier meetapparatuur gebruiken, aflezen en de gegevens interpreteren.

De gaspakdrager redt slachtoffers in diverse situaties en voert stabiliserende, bronbestrijdings- en effectbeperkende werkzaamheden uit. De gaspakdrager kan een noodontsmetting toepassen of hierbij assisteren.

De gaspakdrager voert de ontsmettingsprocedure uit en draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en registratie van de door hem gebruikte middelen. Na afloop van de inzet neemt hij met de ploegleden deel aan een evaluatiegesprek over de inzet, en na een traumatische ervaring aan een nazorggesprek.

De opleiding besteedt één dag aan de theorie en vier dagen voor de behandeling van het praktische gedeelte. Op de zesde dag zal de praktijksimulatie optreden als gaspakdrager plaatsvinden.

Toetsing en certificering

  • Theoretische toets
  • Praktijksimulatie

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com