Applicatiecursus industriële brandbestrijding

Doelgroep
Brandweerkorpsen met in hun verzorgingsgebied bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) dienen zich op de incidentenbestrijding van dergelijke bedrijven voor te bereiden. Ongevallen bij dergelijk bedrijven vormen een groter risico voor haar omgeving en de hulpverleners die daar optreden. Daarnaast zijn de inzettactieken en technieken in sommige gevallen afwijkend van de normale routine. Deze applicatiecursus is ervoor bedoeld om brandweermensen een bijscholing te geven tot op het niveau van Bedrijfsbrandweer Manschap zoals vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Instroomeis
Manschap A of gelijkgesteld (Brandwacht 1e klasse/HBT)

Duur
5,5 dag

Inhoud
Deze applicatiecursus behelst 1 dag theorie en 5 dagen praktijk industriële brandbestrijding.

Toetsing en certificering
De applicatiecursus wordt afgesloten met een praktijkexamen van een halve dag.

Voor aanvang van de applicatiecursus dient de werkgever de vrijstellingsregeling ‘gebouwenbrandbestrijding’ en ‘Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen’ aan te vragen bij het IFV. Nadat dit verzoek gehonoreerd is en de deelnemers het praktijkexamen met een goed gevolg hebben afgerond, ontvangen zij vanuit het IFV het diploma Manschap Bedrijfsbrandweer.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com.