Bijscholing binnenbrandbestrijding

De laatste jaren zijn kennis en vaardigheden op het gebied van innovatieve binnenbrandbestrijding aan verandering onderhevig. Vernieuwde inzichten zorgen ervoor dat er tussen brandweermensen veel verschil is in het kennisniveau en het toepassen van technieken bij binnenbrandsituaties. De veiligheid en effectiviteit van de brandbestrijders kan hiermee negatief worden beïnvloed.

RelyOn Nutec Fire Academy biedt een oplossing in de vorm van een bijscholing binnenbrandbestrijding. Met behulp van realistische oefeningen worden de vaardigheden van de individuele manschappen en de bevelvoerder gepeild en waar nodig verbeterd.

Doelgroep en doel
Brandweermensen en hulpverleners die ingezet worden bij binnenbrandbestrijding, vanaf niveau Manschap A. Door deelname aan de ploegbijscholing binnenbrandbestrijding wordt praktijkervaring opgedaan en worden vaardigheden inzichtelijk gemaakt.

Inhoud

  • kennis van brandontwikkeling en GO-RSTV;
  • straalpijpvoering;
  • rookgaskoeling;
  • veilig binnentreden.

Duur

  • 2 dagdelen theorie (kan ook op klantlocatie worden verzorgd)
  • 2 dagdelen praktijk
  • Eventuele aanvulling: 2 dagdelen praktijk extra

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com