Brandontwikkeling en flashover

Deze training richt zich op het herkennen van parameters in rookgassen en het effectief handelen op deze parameters, zodat een veilige omgeving wordt gecreëerd. De Flashover Unit is er op gericht specifieke signalen van een dreigende Flash-over/rookgasverbranding af te geven.

Instroomeisen
Voor deelname aan de opleiding is het bezit van het diploma Brandwacht/Manschap A vereist.

Doelgroep
Brandweermensen en hulpverleners die ingezet worden bij binnenbrandbestrijding. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen uitvoerend en leidinggevend niveau. Na het volgen van deze opleiding training zullen deelnemers in staat zijn de verschillende vormen, fasen en risico's van brandontwikkeling te herkennen, kunnen zij een Flashover situatie bestrijden en zijn zij bekend met het gebruik van een warmtebeeldcamera.

Inhoud
Korte introductie om termen als (G)-RSTV & Brandregimes te koppelen aan de parameters van de verkenning.

  • fases brandverloop gekoppeld aan (G)-RSTV
  • brandregiems gekoppeld aan (G)-RSTV
  • rookgasontbranding gekoppeld aan verkenning
  • veilig binnenreden
  • toepassen Temperatuurcheck
  • defensieve en offensieve rookgaskoeling
  • blustechnieken (tekenen & schilderen)

Duur
Deze training kan opzichzelfstaand verzorgd worden of onderdeel uitmaken van een realistische oefensessie.
De duur van de opleiding is 1 tot 0,5 dagdeel.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com