Competenties in beeld

De kernactiviteit van de brandweer is oefenen om vakbekwaamheid te behouden en waar mogelijk te vergroten. RelyOn Nutec Fire Academy speelt hier op in door een competentiegericht oefenprogramma aan te bieden. De realistische trainingen en oefeningen zijn gekoppeld aan een door RelyOn Nutec Fire Academy, in eigen beheer, ontwikkelde beoordelingssystematiek.

Daarmee loopt RelyOn Nutec Fire Academy vooruit op de toekomstige regelgeving, die de verplichting oplegt om de vakbekwaamheid van brandweermensen aan te tonen. Alle competenties, behorend bij een specifieke oefenkaart, worden door de speciaal daarvoor opgeleide beoordelaars van RelyOn Nutec Fire Academy genoteerd. Op die manier worden alle zwakke en sterke punten in beeld gebracht en opgeslagen in een geautomatiseerd registratiesysteem.

Doelgroep en doel
Alle brandweerkorpsen van de overheid in de (petro)chemische industrie. De trainingen zijn toegespitst op manschappen, bevelvoerders en officieren van dienst.
Het doel van de training is om per persoon een compleet kwaliteitsbeeld te geven, waarin zowel de zwakke als de sterke vaardigheden inzichtelijk worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de criteria voor competentiegericht beoordelen uit de herziene Leidraad Oefenen.

Inhoud
Het trainingspakket basisbrandweerzorg omvat brandbestrijding in gebouwen, technische hulpverlening (THV) en het bestrijden en afhandelen van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS). Afhankelijk van de situatie in het verzorgingsgebied worden de individuele vaardigheden in vloeistof-, scheeps-, vliegtuig- en treinbrandbestrijding beoordeeld en getraind.
De competenties waarop de manschappen tijdens de algemene basisoefening (onderdeel van de herziene Leidraad Oefenen) worden beoordeeld zijn:

  • accuraat;
  • communiceren;
  • daadkracht;
  • flexibel;
  • samenwerken;
  • stressbestendig.

De competenties van de bevelvoerders zijn onderverdeeld in: algemeen, uitruk, verkenning en inzet.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com