Leergang Bevelvoerder (ELO)

Tijdens de Leergang Bevelvoerder ELO worden de deelnemers voorbereid op hun toekomstige taak om de vier incidenttypen te kunnen bestrijden:

  • Brandbestrijding (BB)
  • Technische Hulpverlening (THV)
  • Waterongevallen (WO)
  • Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS)

Inhoud
De leergang wordt aangeboden met een Elektronische LeerOmgeving (ELO) wat inhoudt dat de deelnemers naast de contacturen met de instructeur, zelfstandig kennis zullen opdoen middels e-learning. De ELO is hét online leerplatform waar kennis georganiseerd en gedeeld wordt. De theorie van deze leergang is veelal in e-modules verwerkt zodat de instructeur tijdens de bijeenkomsten kan voortbouwen op opgedane kennis uit deze e-modules. Daarbij kan de instructeur de brug slaan tussen de e-modules en de praktijk. Alle deelnemers van de leergang Bevelvoerder krijgen toegang tot de ELO, met daarin verschillende ELO-opdrachten (opdrachten die online gelezen, uitgevoerd en ingeleverd worden). Deze ELO-opdrachten worden ter voorbereiding van de praktijkoefeningen doorlopen. Naast ELO-opdrachten zullen de deelnemers gedurende de leergang diverse leerwerkplekopdrachten maken, dit onder begeleiding van, een door de eigen Veiligheidsregio aangestelde, leerwerkplekbegeleider.

Planning en duur
De leergang wordt aangeboden in totaal 40 lesdagen, in de volgende opleidingsvormen:

  • Dagopleiding (5 dagen per week, week op, week af)
  • Dagopleiding (1 dag per week)

Voorafgaand vindt er een startbijeenkomst plaats, waarbij de deelnemers samen met de leerwerkplekbegeleider worden uitgenodigd op het oefencentrum van RelyOn Nutec Fire Academy. Tijdens deze bijeenkomst wordt alle informatie over het verloop van de leergang verstrekt en zal een rondleiding over het oefencentrum worden gegeven.

Toetsing en certificering
Naast het volgen van de ELO-Modules en het met een goed gevolg afronden van de ELO-opdrachten en leerwerkplekopdrachten, nemen de deelnemers deel aan toelatingsgesprekken en theorietoetsen. Wanneer het beoordelingsportfolio compleet is en alle toetsen zijn behaald, krijgen de deelnemers toegang tot de praktijkexamens. Nadat de deelnemers het praktijkexamen Brandbestrijding en het praktijkexamen THV/IBGS met een positief resultaat hebben behaald, ontvangen zij het IFV diploma ‘Bevelvoerder’.

Waarom RelyOn Nutec Fire Academy
In de eerste plaats heeft RelyOn Nutec Fire Academy er bewust voor gekozen de deelnemers op het gebied van brandbestrijding zo veel mogelijk aan realistische omstandigheden, zoals warme rook en houtgestookte vuurhaarden, bloot te stellen. Hiervoor maken we gebruik van verschillende objecten van ons oefencentrum op de Maasvlakte. Onze instructeurs beschikken over ruime vaktechnische en didactische kennis en hebben al vele jaren ervaring met het geven van de leergang Bevelvoerder. Daarnaast zullen zij voor de start van de leergang bijgeschoold zijn in het verzorgen van de leergang in de blended learning vorm.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com.