Nulmeting kwaliteit repressief brandweerpersoneel

Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen van brandweerpersoneel is de nadruk in de laatste jaren komen te liggen op vakbekwaam worden en blijven. De mate waarin individuele brandweermensen de vaardigheden, waarover zij dienen te beschikken, beheersen is lastig te bepalen. RelyOn Nutec Fire Academy kan u hierbij helpen door een nulmeting kwaliteit repressief brandweerpersoneel uit te voeren. Hierdoor wordt een goed inzicht in het niveau van de repressieve brandweerorganisatie verkregen.

Doelgroep en doel
Brandweerpersoneel in de functie van manschap, bevelvoerders en OvD.

Inhoud

  • intake;
  • opstellen programma;
  • uitvoering nulmeting;
  • evaluatie/Registratie;
  • rapportage.

Aan de hand van een aantal praktijk inzetten waarbij de verschil lende competenties aan bod komen wordt door onze instructeurs een basis profiel van iedere hulpverlener geschetst. Dit gebeurt aan de hand van checklisten met als basis de competenties vanuit het competent gericht opleiden en de herziene leidraad oefenen.

Resultaat
Na afloop van de nulmeting sessie beschikt u dan ook over een:

  • objectief afgenomen meting door ervaringsdeskundigen;
  • advies met sterkte en zwakte punten van uw repressieve dienst;
  • basis tot het opstellen van een competentie gericht oefenbeleid.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com