Opleiding SIV

RelyOn Nutec Fire Academy heeft, op basis van meer dan 15 jaar praktijkervaring, een RelyOn Nutec Fire Academy FSU-serviceplan ontwikkeld waar een kwalitatief hoogwaardig opleidingsprogramma een belangrijk onderdeel van is. Doel van de bijscholing is om de benodigde kennis, de nieuwe processen en de juiste vaardigheden van de bevelvoerder of manschap naar een hoger plan te tillen. Om de veiligheid tijdens de bijscholing, maar ook vooral tijden de inzetten met een variabele voertuigbezetting te borgen, is een strakke doctrine noodzakelijk.

Doelgroep
Toekomstige bemensing FSU (SIV)

Instroomniveau
RelyOn Nutec Fire Academy heeft als uitgangspunt dat een FSU (SIV) bemenst wordt door een bevelvoerder in de rang van (onder)brandmeester en een manschap in de rang van manschap A. deze keuze wordt mede ingegeven door een ministeriële aanbeveling welke stelt dat het eerste hulpverleningsvoertuig ter plaatse bij een incident minimaal moet beschikken over een opgeleide bevelvoerder. Het strekt tot de aanbeveling hier personen voor in te zetten met minimaal 3 jaar ervaring in de functie.

Doel
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat:

 • Doelstelling van inzetten SIV2 → snel en efficiënte inzet.
 • Optreden als Bevelvoerder en/of manschap SIV2.
 • Juiste prioriteiten ten aanzien van optreden kunnen stellen.
 • Inschatting van offensieve- of defensieve inzet kunnen bepalen.
 • Snelle en efficiënte redding kunnen uitvoeren of bestrijding bij een klein overzichtelijk incident.
 • Voorbereidingen kunnen treffen ten aanzien van grootschalig optreden.

Inhoud

 • Theorie
  • De onderwerpen worden tijdens een onderwijsleergesprek en middels casuïstiek behandeld.
  • Ontwikkelingen variabele voertuigbezetting
  • Doelstelling SIV2
  • Inzetdoctrine SIV2
   • Opschaling
   • Prioriteiten stellen
   • Besluitvorming
   • Offensieve/defensieve inzet
   • Basis inzetprocedure
    • Brand
    • THV
    • IBGS
    • WO
  • Inzetprocedure met TS4, TS6, specialistisme, etc.
 • Praktijk
  Deelnemers worden geconfronteerd met verschillende scenario’s op het gebied van brand, THV WO en IBGS. Bij de scenario’s speelt altijd het dilemma of zij het incident zelfstandig mogen/kunnen bestrijden, op ondersteuning van TS4 of TS6 moeten wachten of alleen voorbereidende werkzaamheden kunnen treffen.

Duur
4,5 dag

Certificering
De bijscholing wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid van RelyOn Nutec Fire Academy.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com