OVD en Bevelvoerder bijscholing bij waterongevallen

Specifiek voor de doelgroep OVD en bevelvoerder heeft RelyOn Nutec Fire Academy een bijscholing samengesteld over de rolverdeling bij waterongevallen. Voor zowel OVD als Bevelvoerder is het onderdeel ARBO/Wet op de veiligheidsregio onderwerp. De OVD en bevelvoerders gaan de uitruk van A tot Z virtueel doorlopen waarbij de prioriteit in eerste instantie ligt op het coördineren van de inzet door een bevelvoerder. Volgens procedure zal aaneengesloten de OVD de leiding krijgen over het incident. Voor beide functies is het van groot belang oog te hebben voor veilig repressief optreden door de juiste coördinatie. Veilig Werken en ARBO Aspecten uit verschillende regelgeving vormt de basis. Om te komen tot beeldvorming wordt tevens gezamenlijk een doorkijk gemaakt naar diverse incidenten en individueel als in groepjes besproken.

Onderdelen tijdens de bijscholing
Organisatie en verantwoordelijkheden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van teamleider, OVD, Instructeur Specialisatie Duikarbeid, Bevelvoerder TS, Bevelvoerder WO (indien deze deel uitmaakt van het duikteam), Duikploegleider, reddingsduiker, veiligheidsduiker, assistent Duikploeg.

Duikincidenten waarnaar gerefereerd zal worden:

  • Koedijk (2014)
  • Terneuzen (2008)
  • Urk (2007)
  • Utrecht (2001)

Grondslag ARBO-wet
Het bestrijden van waterongevallen en in het bijzonder het verrichten van duikarbeid geldt als arbeid met een verhoogd risico. Om de veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting van de werknemer en derden te garanderen zijn er strikte wettelijke eisen gesteld aan voornamelijk de uitvoering van de duikarbeid

Duur
1 dag

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com