Scheepsbrandbestrijding

Een brand op een schip of deze zich aan wal bevindt of op open zee vraagt om een specialistische manier van incidentbestrijding.
RelyOn Nutec Fire Academy beschikt al jaren over een Emergency Response Team (ERT), dit team bestaat uit specialisten die dag en nacht paraat staan om wereldwijd met eigen materieel te assisteren bij met name scheepsbranden. De inzet van het ERT kan het verschil betekenen tussen schadebeperking of total loss of tussen leven en dood. De specialistische kennis en ervaring die de ERT-leden van RelyOn Nutec Fire Academy hebben opgedaan, zijn verwerkt in de training Scheepsbrandbestrijding. Het programma is daarnaast gebaseerd op de internationale NFPA1405, Guide for landbases fire fighters who repond tot marine vessel fires.

Doelgroep en doel
Brandweerleden die tot taak hebben om ingezet te worden voor het bestrijden van incidenten op (zee)schepen binnen havens, ruime binnenwateren en kustwateren. Na afloop van de training beschikkende de deelnemers over voldoende kennis en vaardigheden om een incident op een schip kundig en adequaat te bestrijden.

Inhoud

  • type en indeling van schepen
  • brandbeveiliging en technische installaties aan boord
  • aanrijden, verkennen en betreden van een schip
  • techniek en tactiek bij het verkennen
  • opbouwen van de bluswatervoorziening

Duur
2 dagen theorie en 2 dagen praktijk

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com