Tactische brandbestrijding voor bevelvoerende

Algemeen
De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van technische en tactische brandbestrijding, samengevat in de brandweerdoctrine. Alle ontwikkelingen komen, bij goede toepassing, de effectiviteit maar vooral de veiligheid van brandweerpersoneel ten goede.

RelyOn Nutec Fire Academy biedt een training die zich specifiek richt op tactische brandbestrijding. In deze cursus worden leidinggevenden in repressieve dienst getraind om op basis van risico’s een inzettactiek te bepalen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in een defensieve en een offensieve aanpak, volgens het ontwikkelde model van de brandweerdoctrine. Tijdens de training staat besluitvorming op basis van risico-indicatoren centraal, het RSTV-model speelt daarom een belangrijke rol binnen het besluitvormingsproces. Daarnaast wordt de vraag beantwoord welke technieken gebruikt kunnen worden bij een bepaalde tactiek.

De training bestaat uit theorie, casus, praktijkvoorbeelden en praktijkinzetten en vindt plaats op één van onze oefenlocaties op de Maasvlakte. Tijdens de training worden diverse technieken/tactieken en (technologische) ontwikkelingen behandeld.

Doelgroep
De training is speciaal ontwikkeld voor repressieve Bevelvoerders of Officieren van Dienst.

Trainingsduur
Het programma duur 2 dagen.

Resultaat
Na afloop van het programma hebben de deelnemers voldoende kennis om tactische besluiten tijdens brandsituaties. De training moet worden gezien als een extra verdieping na de opleiding/leergang tot bevelvoerder. Na afloop van de training is de deelnemer in staat op basis van indicatoren een tactiek te kiezen en hier technieken op aan te passen. Hierbij staat veiligheid voor het brandweerpersoneel en effectiviteit van de inzet voorop.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers aan deze training is minimaal 6 en maximaal 12.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com