Variabele voertuigbezetting

Sinds het Besluit Veiligheidsregio’s is het voor het bevoegde gezag mogelijk de standaard bezetting van een tankautospuit aan te passen. Variabele voertuigbezetting, zoals TS-4 of een Fast Suppression Unit (FSU) kan een oplossing zijn voor het niet beschikbaar zijn van repressief personeel of niet halen van genormeerde opkomsttijden. Ongeveer 90% van de incidenten blijkt te kunnen worden opgelost met een bezetting van minder dan 6 personen.
Voor de succesvolle inzet van variabele voertuigbezetting is bepaalde kennis vereist. Manschappen moeten weten welke acties veilig uitgevoerd kunnen worden en voor welke acties aanvullend capaciteit benodigd is. Op basis van ervaring in binnen- en buitenland biedt RelyOn Nutec Fire Academy onder de noemer 'uitruk op maat' een compleet programma voor begeleiding bij elk stadium van de invoering van variabele voertuigbezetting aan.

RelyOn Nutec Fire Academy FSU serviceplan

Voorbereiding
Ter voorbereiding op variabele voertuigbezetting wordt informatie gegeven over de FSU. Dit is ook de fase waarin oriëntatie plaatsvindt, onder andere door uitwisseling van ervaringen met snel inzetbare eenheden.

Introductie FSU concept
Na de oriëntatie wordt u door RelyOn Nutec Fire Academy begeleid bij de besluitvorming en het introduceren van het FSU concept binnen uw (brandweer)organisatie. Wij kunnen u hierbij ondersteunen met:

  • een kwantitatieve analyse;
  • een financiële onderbouwing;
  • het creëren van draagvlak FSU-concept.

Aanschaf materieel
In het volgende stadium staat RelyOn Nutec Fire Academy u bij door begeleiding en bemiddeling bij aanschaf van materieel en (hulp bij) het opstellen van een Pakket van Eisen (PvE).

Opleiding, training & oefening (OTO)
Om vertrouwd te raken met het FSU concept en variabele voeuirtuigbezetting verzorgd RelyOn Nutec Fire Academy een compleet opleidings- en trainingsprogramma op onze realistische oefencentra in Nederland en Denemarken. De trainingen worden aangeboden volgens het 'train de trainer' concept en worden afgesloten met een RelyOn Nutec Fire Academy certificaat. Tijdens de meerdaagse trainingen komen zowel de theorie als de praktijk van 'uitruk op maat' aan bod. Om de vakbekwaamheid op peil te houden biedt RelyOn Nutec Fire Academy ook hercertificeringstrainingen aan.

Evaluatie
In overleg worden meerdere evaluatiemomenten voor verdere ontwikkeling vastgelegd. De evaluatie wordt gebaseerd op registratie en rapportage.

Resultaat
Vanwege verschillen in repressieve problemen wordt het FSU serviceplan als maatwerk aangeboden. In alle gevallen is het programma gericht op de gehele cyclus, van planontwikkeling tot uitvoering.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com