Coronavirus (COVID-19)

Heropening trainingcentra in Nederland op 28 april

Article.ScrollDownToReadMore

23-4-2020 00:00:00

Coronavirus (COVID-19)

Heropening oefencentra RelyOn Nutec Nederland op 28 april

Vorige week hebben wij gecommuniceerd dat wij, in afwachting van de persconferentie van de Nederlandse overheid, op 28 april verwachtten weer open te kunnen gaan. De overheid heeft ons niet opgelegd om te sluiten, maar vanuit een maatschappelijk en gezondheidsperspectief vonden wij het passend om onze trainingscentra te sluiten op 20 maart jl. Op basis de wens van onze klanten, de inzichten van nu en de door ons genomen maatregelen achten wij het verantwoord om onze deuren weer te openen op 28 april.

Wij zijn de afgelopen weken meerdere malen gevraagd door onze klanten om onze diensten te leveren en hen te ondersteunen bij hun veiligheidskritische processen. De risico’s binnen de hoog risico industrieën en bij de publieke brandweer blijven bestaan. Om veilig te kunnen werken en handelen bij incidenten dienen de professionals in deze sectoren hun veiligheidskritische competenties te onderhouden omdat deze van vitaal belang zijn voor onze samenleving. De huidige omstandigheden brengen ook nieuwe risico’s met zich mee waardoor wellicht nood is aan bijkomende training van uw team en medewerkers.

De afgelopen periode hebben wij onderzocht hoe we op een veilige en verantwoorde manier kunnen heropenen, rekening houdend met de RIVM richtlijnen en onze specifieke bedrijfstechnische aspecten. De RIVM richtlijnen en de inzichten van nu zijn leidend geweest voor de additionele veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen om een veilige werk- en trainingsomgeving te kunnen bieden. Uiteraard brengen de maatregelen beperkingen met zich mee, bijvoorbeeld in het trainingsaanbod, de uitvoering van de training, groepsgrootte, logistiek, etc. Een beknopt overzicht van de maatregelen treft u onderstaand aan. Op aanvraag kunt u een overzicht van alle genomen maatregelen ontvangen.

Preventieve maatregelen voor betreding van het oefencentrum

 • Alle medewerkers, deelnemers en bezoekers dienen hun handen bij aankomst te desinfecteren
 • Alle deelnemers en bezoekers dienen het ‘Awareness and Prevention Form’ te ondertekenen om te voorkomen dat personen besmet met het COVID-19 virus het oefencentrum betreden
 • Alle deelnemers ontvangen een set met additionele PBM’s

Preventieve maatregelen op het oefencentrum, onder andere:

 • Duidelijke communicatie van de COVID-19 preventieve maatregelen
 • Social distancing – 1,5 m afstand houden tussen uzelf en anderen
 • Additionele hygiëne maatregelen
 • Desinfecteren van de handen en schoonmaken van de douches na ieder gebruik
 • Veiligheidsprotocollen rondom mogelijk besmette personen

Preventieve maatregelen tijdens de training:

 • Additioneel gebruik van PBM’s. De deelnemer ontvangt 1 set met een bril, FFP2 masker en 2 paar handschoenen per trainingsdag
 • Formeren van kleinere trainingsgroepen
 • Respecteren van 1,5 m afstand in de klaslokalen, het restaurant en op de trainingsfaciliteiten
 • Implementatie van digitale leermogelijkheden, indien mogelijk
 • Opvolgen en strikt naleven van de COVID-19 richtlijnen opgesteld door de overheid en certificerende instanties.

De set additionele PBM’s (bril, FFP2 masker en handschoenen) brengen wij € 7,00 per deelnemer per trainingsdag in rekening (excl. BTW) en is verplicht.

De getroffen maatregelen zijn genomen op basis van de huidige kennis van zaken en situatie en worden continu gemonitord en geoptimaliseerd. Neem contact op met uw accountmanager of onze afdeling customer services om de voor u passende trainingsmogelijkheden vanaf 28 april te bespreken. Zij zijn bereikbaar via fireacademy@nl.relyonnutec.com of 0181 376 600. U kunt tevens onze website bezoeken voor de beschikbaarheid van onze trainingen.

Mocht u daarnaast suggesties hebben ter bevordering van de veiligheid, dan vernemen wij dit graag van u.

---------------------------------------------------------------------------

Stand-by modus trainingscentra in Nederland (18/03/2020)

We hebben zo lang mogelijk onze veiligheidstrainingen geprobeerd aan te bieden, maar vanwege de snel veranderende omstandigheden in relatie tot het coronavirus nemen ook wij maatregelen om de curve af te vlakken (flatten the curve).

Uw veiligheid en de veiligheid van uw omgeving is het belangrijkste in deze tijden. Als trainingscentrum waar we 360° veiligheid bieden, focussen we op wat het beste is voor alle betrokken partijen. Daarom hebben we besloten om onze trainingsfaciliteiten in een 'stand-by' modus te zetten. De sluiting zal voorlopig tot 28 april duren, waarbij wij de algemene preventieve maatregelen van de Nederlandse overheid volgen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren u wanneer wij verwachten de trainingen weer te kunnen hervatten. Voor zover we kunnen en wordt toegestaan door de autoriteiten, blijven we beschikbaar voor bedrijfskritische ondersteuning aan onze klanten.

We doen er alles aan om onze planning bij te stellen en extra mogelijkheden te creëren voor iedereen om hun trainingen in te halen. Onze accountmanagers en afdeling customer services blijven bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen uw geplande trainingen te verplaatsen. Heeft u de komende weken trainingen bij ons gepland staan, dan nemen wij de komende dagen contact met u op.

BLIJF VEILIG, BLIJF THUIS

--------------------------------------------------------------------------

Preventieve maatregelen (13/03/2020)

We hechten grote waarde aan uw gezondheid en veiligheid, de gezondheid en veiligheid van uw personeel wanneer ze onder onze hoede zijn en natuurlijk de gezondheid en veiligheid van alle bezoekers aan onze faciliteiten, inclusief ons eigen personeel. Dit is te allen tijde onze prioriteit en zal dat ook blijven na de huidige wereldwijde COVID-19 uitbraak.

Onze bedrijfsvoering is erop gericht om te zorgen dat mensen veilig zijn en dat zij over de juiste vaardigheden beschikken om hun dagelijkse activiteiten veilig uit te kunnen voeren, waar dan ook ter wereld. Terwijl we midden in de uitbraak van het coronavirus zitten, is het belangrijk dat we u de zekerheid geven dat we alle noodzakelijke en mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om onze belofte aan u na te kunnen komen.

We hebben dagelijks nauw contact met de wereldwijde autoriteiten en herzien onze voorzorgsmaatregelen wanneer de autoriteiten vaststellen dat dit nodig is. We delen dagelijks de beschikbare informatie met onze wereldwijde locaties om ervoor te zorgen dat alle locaties de meest up-to-date informatie hebben ontvangen en ernaar handelen.

Bij binnenkomst in onze oefencentra:

 • Alle medewerkers, cursisten, klanten en bezoekers voldoen aan onderstaande vereisten om het oefencentrum te mogen betreden. Indien zij dit niet kunnen bevestigen dan wordt hen de toegang ontzegd
  • Geen coronavirus achtige symptomen
  • Geen contact met personen die (vermoedelijk) besmet zijn met het COVID-19 virus
  • Er is niet gereisd naar of van een van de, volgens autoriteiten aangewezen, afgeraden gebieden
 • Er dient een ‘Awareness en preventie’ formulier ingevuld en ondertekend te worden.

In onze trainingscentra:

 • Alle hygiënische voorzorgsmaatregelen en adviezen worden opgevolgd
 • Antibacteriële handgel is op diverse plekken beschikbaar
 • Handwas protocollen / hygiëne richtlijnen zijn zichtbaar aanwezig
 • Er vindt regelmatige communicatie met de deelnemers en medewerkers plaats op alle locaties.

U kunt op ons vertrouwen en we kijken ernaar uit om uw te blijven ondersteunen in uw trainingsbehoeften.