Oefencentra in Nederland vanaf 11 januari open ter ondersteuning vitale sectoren

De risico’s in diverse hoog-risico industrieën, zoals de energie en maritieme sector, en bij de publieke brandweer blijven bestaan. Het is daarom van vitaal belang veiligheidskritische competenties te onderhouden. Om onze klanten proactief te kunnen ondersteunen in deze uitdagende tijden en na een uitgebreide risico inventarisatie, zijn onze trainingscentra met aanvullende veiligheidsmaatregelen vanaf maandag 11 januari geopend.

Wij bieden open opleidingen en trainingen en op maat gemaakte programma’s voor industriële en publieke brandweren. Neem contact op met uw accountmanager van de Fire Academy of stuur een email naar: fireacademy@nl.relyonnutec.com.

Aanvullend hebben wij trainingen en opleidingen opengesteld voor boekingen. Deze kunt u boeken via de website www.relyonnutec.com of via de afdeling customer services via booking@nl.relyonnutec.com of 0181 376 666.

Aanvullende maatregelen

De RIVM richtlijnen en de inzichten van nu zijn leidend geweest voor de additionele veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen om een veilige werk- en trainingsomgeving te kunnen bieden. Op aanvraag kunt u een overzicht van alle genomen maatregelen ontvangen.

Additionele preventieve maatregelen:

  • Beperking van de doorstroom binnen onze oefencentra. Er wordt zoveel als mogelijk eenrichtingsverkeer aangehouden in de binnenruimtes.
  • Ontvangst van deelnemers en koffie- en lunchpauzes in de lokalen.
  • Alle RelyOn Nutec medewerkers die op de oefencentra aanwezig zijn, worden regelmatig getest. Wij hebben hiervoor eigen testcapaciteit omdat een aantal van onze medewerkers hiervoor gekwalificeerd zijn.

De huidige preventieve maatregelen blijven van kracht, waaronder:

  • Iedereen dient bij aankomst hun handen te desinfecteren
  • Alle deelnemers en bezoekers dienen het ‘Awareness and Prevention Form’ te ondertekenen
  • Alle deelnemers ontvangen een set met additionele PBM’s
  • In alle gebouwen geldt een mondkapjes plicht. Alleen wanneer men zit mag het mondkapje afgedaan worden
  • Social distancing – houd minimaal 1,5 m afstand tussen uzelf en anderen
  • Kleinere trainingsgroepen

De getroffen maatregelen zijn genomen op basis van de huidige kennis van zaken en situatie en worden continu gemonitord en geoptimaliseerd in overeenstemming met de RIVM richtlijnen. Neem contact op met uw accountmanager of onze afdeling customer services om de voor u passende trainingsmogelijkheden te bespreken.

Mocht u vragen hebben, dan vernemen wij dit graag van u.