Leergang Instructeur

In het huidige opleidingssysteem is met het vakbekwaam worden (opleiden en oefenen) en het vakbekwaam blijven (bijscholen en oefenen) een belangrijke rol weggelegd voor de instructeur. Deze leergang leidt de deelnemers op tot IFV gecertificeerde instructeur brandweer.

Doelgroep en doel
Het geadviseerde instroomniveau voor de leergang Instructeur is MBO-3 werk en denkniveau. Van deelnemers wordt verwacht dat zij goed op de hoogte zijn van het werkveld van de brandweer.
Met de leergang Instructeur worden deelnemers door RelyOn Nutec Fire Academy opgeleid om functionarissen tot en met MBO-niveau vakbekwaam te maken en te houden.

Inhoud
Het programma bestaat uit een theorie- en een praktijkprogramma. Daarnaast zal de deelnemer op de eigen locatie leerwerkplekopdrachten uit moeten voeren. In het programma staan de volgende taken centraal:

  • didactisch handelen;
  • begeleiden van deelnemers;
  • beoordelen van deelnemers;
  • functioneren binnen de vakbekwaamheidsorganisatie.

RelyOn Nutec Fire Academy programmeert het onderwijs in een dagopleiding, waarin de deelnemers intensief met de leer- en oefensituaties worden geconfronteerd. Alle onderdelen van het landelijke leerprogramma komen aan de orde en worden afgesloten volgens de kwaliteitscriteria en exameneisen van het IFV.

Duur
Het totale programma, inclusief zelfstudie, examens en leerwerkplek opdrachten, duurt 201 uur. Het aantal contacturen met onze docenten is 96 uur (12 dagen). De contactmomenten vinden 1 dag in de week plaats. Een aangepast programma bij een groepsinschrijving is ook mogelijk.

Certificering
Het examen voor de leergang wordt afgenomen door het IFV en bestaat uit één online examen (geslotenvragentoets) en een proeve van bekwaamheid, welke door het IFV zijn vastgesteld.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com