Lex van der Wal - Instructeur

,,Op de oefenplaat ben ik helemaal in mijn element. Daar kan ik maximaal invulling geven aan mijn passie als instructeur. Kennis overdragen en cursisten opleiden tot brandweerlieden; dat is mijn drive om dit werk te doen. Ook is het mijn passie om brandweermensen beter voorbereid en veilig hun werk te laten doen. Een belangrijke les die ik mijn cursisten mee geef, is dat we wel ons best doen om met vuur en rook de condities van een brand zo realistisch mogelijk na te bootsen, maar dat de echte praktijk anders kan zijn.’’​

Visie op veiligheid​​

,,Toen ik dertig jaar geleden als vrijwilliger bij de brandweer begon, was het brandweervak heel anders. Bij wijze van spreken was het al genoeg als je een slang kon vasthouden. De huidige vakbekwaamheidseisen zijn hoog en we moeten ons als brandweerlieden voortdurend aanpassen aan veranderende risico’s. De andere inrichting van gebouwen, hogere brandbaarheid van inventaris en een betere isolatie, vereisen een andere techniek en tactiek van incidentbestrijding. Daar moeten we ook onze trainingen en oefeningen op afstemmen. De veiligheid van het vak is waar het voor mij om draait. Ik doe dit werk bij RelyOn Nutec Fire Academy met enorm veel genoegen. Als ik een ploeg op training heb gehad en de cursisten gaan aan het eind van de dag voldaan naar huis, omdat ze al hun trainingsdoelen hebben gehaald, dan heb ik ook weer een succesvolle dag gehad.’’