Maatwerktrainingen

Het optreden van brandweermensen en hulpverleners bij het uitvoeren van hun taak, brengt een verhoogd risico met zich mee. Een gedegen opleiding en het goed onderhouden van vaardigheden en inzichten van de brandweerman/-vrouw is noodzakelijk voor de veiligheid bij de repressieve inzet.

Het is van groot belang te oefenen in een zo realistisch mogelijke trainingsomgeving. Om de realiteit tijdens realistisch oefenen te benadrukken is het van belang dat de inzet de praktijk zo goed mogelijk benaderd. Een uitspraak die hiervoor binnen de brandweer wordt gebruikt is “train as you fight”. Met andere woorden: train zoals je in het dagelijks leven een incident zou benaderen. RelyOn Nutec Fire Academy streeft realistisch oefenen na. Dit houdt in dat faciliteiten lijken op de omgeving waar brandweermensen morgen in terecht zouden kunnen komen. Hierin wordt onder gecontroleerde omstandigheden, rekening houdend met het welzijn van ons personeel en dat van de deelnemers, getracht een beeld van de realiteit na te bootsen.

Doelgroep
Manschappen, Bevelvoerders of Officieren van Dienst Brandweer

Inhoud
Aan de hand van uw leerdoelen zullen in samenspraak maatwerkscenario’s opgesteld worden. De training/ oefensessie kan afhankelijk van de leerdoelen plaatsvinden op uw eigen locatie al dan niet gebruik makende van mobiele oefenfaciliteiten of op ons oefencentrum op de Maasvlakte plaatsvinden.

De RelyOn Nutec oefenlocatie op de Maasvlakte beschikt over een grote variëteit aan oefenobjecten waar onder de juiste omstandigheden in zo herkenbaar mogelijke condities getraind kan worden. Dit geldt voor (grootschalige) industriële incidenten, (binnen-) brandincidenten, incidenten met gevaarlijke stoffen en Technische Hulpverlening. Het oefencentrum is dusdanig ingedeeld dat zowel basisvaardigheden als complexe teaminzetten kunnen worden beoefend.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com