SAVER Multidisciplinaire Technische Hulpverlening

Tijdens de SAVER-training Multidisciplinaire Technische Hulpverlening worden deelnemers getraind in het praktisch en systematisch benaderen van en omgaan met complexe ongevallen (basis, middelzware en zware hulpverlening) met beknelling en/of ernstig letsel. Middels de SAVER systematiek wordt een ongeval systematisch en multidisciplinair benaderd. De cursus is gebaseerd op een actieve deelname door de gehele groep. Er wordt afgewisseld met theorie en praktijksessies. De theorie bestaat uit interactieve presentaties, waarin de basis wordt gelegd voor de realistische praktijkscenario’s.

Doelgroep en doel
Hulpverleners van brandweer en ambulance (ambulanceverpleegkundige of -chauffeur) die zich verder willen bekwamen in stabilisatie- en reddingstechnieken bij voertuigongevallen.

Inhoud
In de training worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • de SAVER-methode (inzetsystematiek), SAVER (Systematic Approach to Vital Emergency Response) is een praktische methode voor een systematische en multidisciplinaire inzet bij ongevallen met beknelde of ernstig gewonde slachtoffers. De SAVER methode omvat een zevenstappenplan dat nagenoeg bij elke reddingssituatie te gebruiken is. De systematiek is logisch, biedt houvast onder moeilijke omstandigheden en geeft duidelijkheid aan elke participerende discipline in een opeenvolging van handelingen en prioriteiten.
 • interpretatie relatie ongevalmechanisme en te verwachten letsel;
 • stabilisatie (van de situatie, voertuigen en slachtoffers);
 • (snel) toegang verschaffen;
 • bevrijdingstechnieken, strategisch knippen en spreiden;
 • teamstrategie;
 • multidisciplinaire communicatie;
 • invloed van voertuigontwikkeling op de hulpverlening;
 • voertuig anatomie;
 • de samenwerking tussen medische en technische hulpverlening;
 • veiligheid (van de situatie, van het team en het slachtoffer);
 • risicobeheersing ongeval locatie;
 • werken en redden op hoogte, bijvoorbeeld bij vrachtwagens;
 • varianten op standaard bevrijdingstechnieken bij middelzware en zware voertuigen;
 • alternatieve gereedschappen en redtechnieken bij diverse typen voertuigen;
 • diverse geïntegreerde complexe praktijkscenario’s gericht op basis, middelzware en zware hulpverlening (personenauto’s, bestelbusjes en vrachtwagens).

Duur
Het totale trainingsprogramma wordt aangeboden in 5 dagen. Het programma Multidisciplinaire Technische Hulpverlening (basis THV) duurt 3 dagen. Aanvullend wordt het programma SAVER Multidisciplinaire Technische Hulpverlening (zwaar) aangeboden, deze duurt 2 dagen.

Het is mogelijk binnen 2 jaar na het volgen van de module basis THV de module Zware HV te volgen.

Certificering
Na afronding van het programma ontvangt de deelnemer een certificaat SAVER Specialist Multidisciplinaire Technische Hulpverlener. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com