SAVER Trainer

Tijdens het verzorgen van praktijktrainingen aan collega hulpverleners wordt verwacht dat de instructeur/oefenleider op een veilige, interessante en leerzame manier een praktijkoefening uit kan zetten, begeleiden en evalueren.
Tijdens de training SAVER Trainer worden deelnemers bekwaam in het overbrengen van de SAVER methode en het op realistische wijze veilig ensceneren van een ongeval, het op een didactisch juiste wijze begeleiden en het evalueren van de inzet.

Doelgroep
Instructeurs of oefenleiders binnen brandweer- en medische diensten, die zich verder willen bekwamen in de praktijkinstructie volgens de SAVER methode. Vereiste voor deelname aan deze training is een geldig certificaat van de 3 dan wel 5-daagse Training SAVER Specialist Multidisciplinaire Technische Hulpverlening.

Inhoud
In de training worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • doelstellingen formuleren, analyseren van de beginsituatie;
  • vaststellen leerdoelen;
  • relevante didactische werkvormen;
  • dynamisch, technisch en medisch ensceneren;
  • instructie geven aan de scenariobouwer;
  • veiligheid en valkuilen tijdens praktische scenario’s;
  • instructie van trauma simulanten;
  • praktijkscenario’s ontwikkelen;
  • geïntegreerd complex slotscenario;
  • aan de hand van de 7 stappen van de SAVER methode feedback geven.

Duur
Het trainingsprogramma wordt uitgevoerd in 2 dagen.

Certificering
Na afronding van het programma is de deelnemer gecertificeerd SAVER Trainer.

Meer informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met ons Customer Services centre via 0181 376 666 of fireacademy@nl.relyonnutec.com